Bilder fra demonstrasjon til støtte for opprøret i Iran 10.12. på Rådhusplassen i Oslo

Flere hundre trossa kulda og stile med flagg, paroler, bilder av martyrer, plakater med oppfordringer. Blant demonstrantene var det både kurdere, balutsjere, persere og nordmenn. De ulike opposisjonspartiene er enige om å gå sammen. Denne demonstrasjonen er organisert som et samarbeid mellom mange partier.

Balutsjere med egne flagg