Vi krever handling av den norske regjeringen!

Appell holdt etter fakkeltoget i Oslo 4. desember

 

 Samad Rah

Kjære alle sammen,
takk for at dere er her i dag til å vise solidaritet med Iran og Kurdistan. 

Takk for at dere valgte å stå her idag for å vise støtte og slutte dere til kampen for:
Kvinne, frihet, demokrati og likestilling Iran.

Kjære alle sammen mitt navn er Samad og representere denne fargerike gruppa som står bak dette fakkeltoget. (Gruppa består av engasjerte norsk iranere/kurdere/azerier) Vårt mål med denne gruppa er å være en stemme for våre brødre og søstre i Iran, iransk Kurdistan og Baluchistan som i 3 måneder med livet som innsats har tatt til gatene mot det blodtørstige Ayatollah regimet.  For deres kamp, er vår kamp. 

Det iranske regimet som har styrt i Iran de siste 43 årene har bedrevet med splitt og hersk blant de mange folkeslagene som utgjør det geografiske Iran. Om det var demonstrasjon i kurdiske områder mot regimet valgt persisk dominerte provinser å være passiv og omvendt. 

Kjære alle sammen: 
Manglende samhold og frykt for kurdisk, Baloch, arabisk, azeri løsrivelse har vært en gavepakke til det islamske regimet. Dette bildet har endret seg nå etter Jina Aminis dødsfall. 

For første gang i iransk historie var vi vitne til et sterkere bånd og samhold mellom alle de etniske gruppene som utgjør Iran og kvinner og menn mot en brutal regime. Dette har gitt håp til millioner av mennesker om regimeskifte og med håp for en demokratisk, ytringsfrihet, likestilling og en rettferdighet Iran. 

Kjære alle sammen: 

Helt siden opprøret mot det islamske regimet har over 470 mennesker mistet livet og over 30 tusen mennesker fengslet. Mange av de drepte og arresterte er barn og ungdom. Det har kommet rapporter fra ulike hold om at de arresterte blir utsatt for krenkelse og voldtekt av vaktbikkjene til regimet. Flere av de arresterte er blitt voldtatt. Det har også kommet rapporter om militarisering av Kurdistan de kurdiske byene. Dette tyder på at det iranske regimet planlegger et blodbad spesielt i Kurdistan og Baluchistan før denne revolusjonen blir virkelighet. Vi med opphav derifra må sende et tydeligere signal til det illegitime regimet før det er seint derfor: 

Vi som norske borgere krever handling av den norske regjeringen. 

  • Det er på tide at Norge går i bresjen internasjonalt og holder det illegitime regimet ansvarlig for dens handlinger og for brudd på menneskerettigheter. Som voldtekt og dødsstraff. 
  • Vi krever at Norge viser sin solidaritet og slutter seg til kampen for kvinne, liv, frihet i Iran. 
  • Vi krever at Norge presser det islamske regimet om umiddelbar løslatelse av alle demonstranter.
  • Vi krever at Norge legger press på det iranske regimet til å løslate de tusenvis av politiske fanger. 
  • Vi krever at Norske myndigheter ber det islamske regimet om å stanse bombing av flyktningeleirene i Irakisk Kurdistan og demilitarisering av iransk Kurdistan og Baluchistan. 
  • At Norge som et av verdens beste demokratier bidrar med deres kunnskap om demokrati bygging blant iranske, kurdiske, baluchiske, azeriske og arabiske organisasjoner. 

 
Sammen er vi sterke og sammen kan vi utgjøre en forskjell.
Sammen kan vi velte det islamske regimet.

 
Sammen for frihet