Dilar Diriks innledning under lansering av boka om Ways of Seeing

Innledningen er med norske tekster. Har du problemer med å få den norske teksten, klikk på Se den på Youtube.

Dilar Dirik er en av de mest kjente kurdiske revolusjonære i Europa. Les mer om henne på engelsk her og her.

Dilar Dirik