Terroren gjentar seg.

Appell holdt av Beth Hartmann, medlem av arbeidsutvalget i Solkurd. Appellen ble holdt under en demonstrasjon foran den franske ambassaden i Oslo den 27.12.2022.

– Jeg står her i sorg.

Fra demonstrasjonen.

-Takk for at jeg får holde denne appellen på vegne av Solidaritet med Kurdistan.

For nesten nøyaktig ti år sida blei tre kurdiske kvinner drept ved Ahmet Kaya kurdisk kultursenter. I Paris De tre kurdiske kvinneaktivistene, Sakine Cansiz, Fidan Dogan og Leyla
Saylemez blei myrdet av tyrkisk etterretning. De fikk ingen rettferdighet. Ingen blei straffet og ingen fikk beskyttelse etter terroren, til tross for gjentatte advarsler.
Konsekvensen av Frankrikes passivitet og ignoranse førte til dette nye brutale terrorangrepet og det er igjen kurdiske aktivister som betaler prisen.
Denne gangen var det kvinneaktivisten Evin Goyi, kunstneren Mir Perwer og den kurdiske akivisten Abdullah Kizil som måtte bøte med livet.

Dette var personer som brukte livet sitt til på forskjellig vis å sloss for kurderes rettigheter og frihet.
Det er Frankrikes passivitet, Europas taushet over overgrepene kurderne blir utsatt for i Tyrkia, Iran, Irak og Syria som gjør at kurderes lidelser kan fortsette. I Iran blir befolkninga fengsla og drept hvis de ikke følger reglene for påkledning som presteskapet har bestemt. I Irak blir kvinner drept fordi patriarkatet bestemmer hva kvinner skal og ikke skal. I Tyrkia
blir politikere drept fordi de er i opposisjon til presidenten. I Syria og i Irak blir kurdere drept av Tyrkia og fordi Tyrkia er redd for å miste makta si og fordi kurderne har valgt å følge og
leve etter Öcalans ideologi .
Det er bare med samhold og solidaritet fra kurdernes allierte dette kan endres. Vi krever at Frankrike går til bunns i å oppklare terrorangrepet lille julaften.

Myndighetene i alle europeiske land der kurdere har søkt tilflukt etter forfølgelse må stå opp for dem og gi dem den beskyttelsen og det vernet de trenger for at de kan leve trygt i landet.
Takk.

Beth Hartmann