Vi kan bidra til at Erdogans prosess mot HDP kan feile!

Arnljot Ask er medlem av arbeidsutvalget i Solkurd

Erdogan planla å sette i gang det avgjørende slaget for å hindre HDP i å delta i president- og parlamentsvalget 14.mai, gjennom å få vedtak i Kobani-rettssaken den 7-9.februar, som skulle utelukke 4-600 av HDPs ledere og aktivister fra å stille på valglister i minst 5 år. Erdogans sjanse til å få Konstitusjonsdomstolen til å totalforby HDP før valget var i ferd med å ebbe ut, da han neppe ville få 2/3 flertall der for et forbudsvedtak. Derfor måtte han gå omveier.

Først fikk han 5.januar sjefsanklageren i den tyrkiske «kassasjonsdomstolen» til å utstede et påbud om at Konstitusjonsdomstolen skulle sperre hovedkontoen til HDP, for midlertidig å blokkere alle fondene til HDP. Dette var i strid med artikkel 149 i den tyrkiske Grunnloven, som sier at dette ikke kan gjøres uten at forslaget om totalforbud av partiet også skal behandles samtidig. Men bare 8 av  Konstitusjonsdomstolens 15 medlemmer støttet at en slik stengningssak skulle reises, derfor var påbudet ulovlig. Vedtaket er også lovstridig ved at HDP ikke ble gitt anledning til å legge fram sine motargumenter mot anklagene.

HDP har imidlertid klart å fungere allikevel, trass i de økonomiske hindringene, ved hjelp av medlemmenes egen innsats og folkelig støtte. Men siden nå veien med å få gjennom 2/3 flertall i Konstituasjonsdeomstolen for å forby HDP ser ut til å være blokkert fram til valget 14.mai, var da den såkalte Kobani-rettssaken eneste veien for å sabotere at HDP skulle bidra til å blokkere Erdogans valgseier 14.mai. (Sjøl om, som redegjort i nyhetsbrevet i desember -se nettsiden vår 22.des – HDP også har tatt tiltak for å kunne samle stemmer gjennom valgalliansen «Arbeider og Frihets Alliansen).

Representanter fra Rødt, og muligens SV, var nå klare til å dra til Ankara for å overvære rettssaka og prøve å koble den direkte til det norsk offisielle hverdagen.  Representanter fra flere andre europeiske land, og Europaparlamentet, var også på vei.

Rett før avreise forstyrra imidlertid det dødelige jordskjelvet i Tyrkia og Syria Erdogans plan, slik at rettssaken måtte utsettes. Solidaritet med Kurdistan tar nå tiltak for at de som prøvde å rydde plass til å dra til Ankara 7- 9. februar holder seg parate til å dra ned på ny dato som måtte komme. Og at det da blir flere, også Stortingsrepresentanter, som blir med.

Jordskjelvet og den tyrkiske regjeringens elendige håndtering av hjelpearbeidet vil også bidra til at Erdogans sjanser til gjenvalg blir enda mindre enn det var. Sjøl om han nå prøver å legge skylda på entreprenører som har bygd for dårlige boligblokker. HDP driver redningsarbeid i de regionene de slipper til, både i Tyrkia og ved å få hjelpeforsyninger inn i Syria. Deres ledere er med for fullt via deres koordineringssentre i Ankara og Diyarbakir og Maras. De krever også at Tyrkia skal åpne sine grenseposter mot Rojava for å få inn forsyninger der, pluss inn til Afrin og den rammede Aleppo provinsen.

Her er ei lenke som forteller litt mer om HDP sitt arbeid o forbindelse med jordskjelvet

Solkurd oppfordrer også sine medlemmer til å finne ut om de kan bli med som observatører ned til valgene 14.mai. Vi må bidra med det vi kan for at Erdogan-æraen skal avsluttes nå i mai!