LO i Trondheim hjelper innsamlingskampanjafor barnefotballen i Qamishlo

Johan Petter Andresen er medlem av landstyret i Solkurd og i styret til Foreningen fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa og Qamishlo
Fra salen der Erling og  Karen holder presentasjon

Den siste helga i januar arrangerer LO i Trondheim en konferanse hvert år.  På konferansen stilte Foreningen fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa og Qamishlo med løpeseddel og fikk holde en appell for over 500 deltakere om hvorfor det er viktig å støtte barnefotballen i Qamishlo. Særlig med tanke på jenter. I Kobanê har det gått fra null til ni jentelag siden de fikk to kunstgressbaner for barn i 2018.

Erling Folkvord og Karen Espelund fikk stor applaus etter sin appell. Flere lokale foreninger og klubber tok kontakt i etterkant og lova støtte.

Den internasjonale solidariteten lever i fagbevegelsen.

Erling og Johan Petter på standen