Norge må kreve at Tyrkia trekker sine styrker ut av Syria.

Solidaritet med Kurdistan sendte brev til  statsminister Erna Solberg om situasjonen i Afrin 23.01.2018.

Norge må kreve at Tyrkia trekker sine styrker ut av Syria.

Uttalelser fra både president Erdogan og regjeringsmedlemmer den siste tiden gjør det klart at Tyrkias mål er å ødelegge det nye folkestyret i den kurdiske delen av Syria. Verken de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria eller den syriske regjeringen har angrepet  Tyrkia. Den tyrkiske invasjonen er dermed et grovt brudd på FN-paktens forbud mot militært angrep på en annen stat.

Søndag kunngjorde den tyrkiske statsministerens kontor at et av målene med angrepet på Afrin er å sikre at den tyrkisk-støttede Frie syriske hær (FSA) skal ta kontroll over 10 000 kvadratkilometer syrisk territorium.  Det er det tredobbelte av det arealet Tyrkia i 1974 okkuperte på Kypros. Den okkupasjonen ble fordømt av FN. Tyrkia har senere omgjort okkupasjonssonen på Kypros til en ny «stat». Bare Tyrkia selv anerkjenner denne «staten».

Det er klart at Russland har gitt samtykke til at Tyrkia kan bruke syrisk luftrom. Fra andre land har det bare kommet ulike former for bekymringserklæringer. Det betyr at Tyrkia kan fortsette krigshandlingene.

Solidaritet med Kurdistan oppfordrer den norske regjeringen til å kreve at Tyrkia avslutter både fly- og bakkeoperasjonene i Syria og trekker hele invasjonsstyrken tilbake til Tyrkia. Norge må også straks ta opp saken i NATOs organer og samtidig kreve stans i NATOs stilltiende samtykke til angrepet på Syria. Taushet fra regjeringen i denne situasjonen, betyr å godta at Norges nest største NATO-allierte invaderer et naboland.