NORGE MÅ PROTESTERE MOT TYRKIAS ANGREP PÅ AFRIN

Oppropet er skrevet under av over 100 personer og ble først publisert på VG.

Vi som skriver under dette oppropet kan ikke  lenger akseptere at Norge tier om oppførselen til vår NATO-allierte, Tyrkia.  Norge må ta avstand fra Tyrkias uprovoserte angrep på den kurdiske Afrin-enklaven i Syria. Afrin utgjør ingen trussel mot Tyrkia, og området har  tidligere vært forskånet for krigens ødeleggelser.  De siste årene er kurdiske byer i Tyrkia, som Nusaybin og Cizre, blitt rasert med artilleri og stridsvogner. Nå er turen kommet til kurdiske områder i Syria.

Angrepene fra den tyrkiske hæren og flyvåpenet og deres allierte jihadister rammer sivilbefolkningen i Afrin. De rammer også hundretusener av flyktninger som har kommet til Afrin fra andre deler av Syria, som er lagt i grus av krigen. Kurdere i Syria og regionen står samlet i motstanden mot angrepet på Afrin på tvers av deres interne politiske motsetninger.

Norske myndigheter må si klart fra til Tyrkia, direkte og gjennom NATO;   angrepet på Afrin må stanses.

Jan Bojer Vindheim, Erling Folkvord,  Jan Erik Vold,  Thomas Hylland Eriksen, Sindre Bangstad, Iver Ørstavik, Bård Larsen, Massoud Akko, Hedda Bryn Langemyr, Walid A. Kubaisi,  Knut  Sveen,  John Færseth, Arne W. Isachsen, Bendik Sørvig, Asbjørn Øverås, Lasse Tømte, Pål S. Gunnæs, Fartein Horgar, Morten Jørgensen, Gert Nygårdshaug, Kristian Bjørkelo, Audun Engh, Inger Østenstad,  Mehmed S. Kaya, Ulf Risnes, Jan Oscar Bodøgaard, Truls Lorentzen, Haakon W. Isachsen, Torstein Andersen, Camilla Wærenskjold, Ali Watti, Arnljot Ask, Haci Akman, Terje Emberland, Daniel Johansen, Chro Borhan, Ellen Lange, Ronny Alvin Olsen, Baste Grøhn, Shabana Rehman Gaarder, Mohammed Abdi, Jostein Gripsrud, Hernan Rojas, Thomas Brandt, Knut Kittelsaa, Kari Anne Næss, Andrew Kroglund, Rune Berglund Steen, Svein Hammer, Farid Shariati, M. Naci Akkök, Roger Cassidy, Terje Ingemar Traavik, André Bjørdal, Sharam Shaygani, Finn Damstuen, Torstein Bugge Høverstad, Halvard Hotvedt Widerøe, Vigdis Lian, Anne Karine  Lie, Tore Lange, Terje Galtung, Bente Aina Ingebrigtsen, Elin Odberg, Jon Lange, Helge Waal, Brit Stokke, Mona Lange, Ashna Sablagi, Leidulf Husjord, Jan Lange, Freddy Fjellheim, Erling Borgen, Eva Gilde, Fredrik S. Heffermehl, Truls Lie, Arild Hermstad, Thorvald Steen, Ole Robert Sunde, Edvard Hoem, Bernt Hagtvet, Thøger Nordbø, Harald Berntsen, Halldor Hustadnes, Helge Rykkja, Milda J. Nordbø, Tove Blåmoli, Gerd Inger Polden, Linda Hambro, Trude Falch, Nils Amund Raknerud, Ranja Bojer, Kjersti Ericsson, jan Tystad, William Nygaard, Ragnar Næss, Eugene Schoulgin, Anders Heger, Brit Bildøen, Hege Newth, Magnus Marsdal.

Norges Fredslag, Solidaritet med Kurdistan, Raftostiftelsen.