Den tyrkiske krigen og krigsmetodane i Afrin. Erling Folkvord