Intervju med Mazloum Abdi Kobane om Biden og mulighetene for en løsning i Syria

I et intervju med Al-Monitor er lederen for Syriske demokratiske styrker (SDF), Mazloum Abdi Kobane, positiv til den nye presidenten og administrasjonen i USA, som er gamle kjenninger fra før perioden med Trump. Han vil at USA skal doble antallet styrker og være til stede inntil det er funnet en politisk løsning for hele Syria. Han antyder at ikke-syriske kurdere i administrasjonen og hæren skal ut av Syria, samtidig som han berømmer den enorme innsatsen disse har stått for i kampen mot IS. Mazloum Kobane mener at det kan bli en løsning i samtalene mellom det Det demokratiske fellesskapspartiet(PYD) og Kurdistans nasjonale råd (KNC), som er dominert av Barzaniklanen i Nord Irak. Hans innstilling er å få til en politiske løsning der også Tyrkia, Russland og Assad-regimet er inkludert. Kan man øyne en internasjonal politisk kompromiss om noen år? Eller vil «tredje verdenskrig», som den kalles av en del i Kurdistan fortsette ufortrødent, uten utsikt til noen løsning på mellomlang sikt?

Les hele intervjuet på engelsk her.