Hva må EU kreve av Tyrkia? Brev fra EUTCC

EU Turkey Civic Commission er en internasjonal organisasjon menneskerettighetsorganisasjon. Den norske Raftostiftelsen var med og grunnla organisasjonen. Denne pressemeldingen tar opp sentrale spørsmål når det gjelder hvilke krav EU må stille overfor Tyrkia i dag:

———————————————————————————————————————-

Vedlagt er vårt brev til presidenten for Det europeiske råd Charles Michel angående møtet i Det europeiske råd 10. og 11. desember 2020 der Tyrkia er et viktig punkt på dagsorden.

Basert på dette brevet og de internasjonale henvendelsene, beslutningene og resolusjonene for fred og demokrati i Tyrkia, ber EUTCC EU-landene og de europeiske institusjonene om å:

  1. Gjennomføre diplomatiske, politiske og juridiske tiltak for å tvinge Tyrkias AKP-MHP-regjering til å overholde folkeretten ved umiddelbart og ubetinget å trekke tilbake alle tyrkiske militære styrker som for tiden er aktive utenfor Tyrkia, og avslutte de tyrkiske militære intervensjoner og angrep på Syria, Irak, Libya, Kypros, Kaukasus og områder ved Middelhavet utenfor Tyrkias anerkjente territorielle havgrenser. Som et første skritt ber vi om suspensjon av tollunionen-avtalen mellom EU og Tyrkia og stans av all våpeneksport til Tyrkia.
  2. Fremme at løsningen på det kurdiske spørsmålet er avgjørende for etableringen av et stabilt, demokratisk og fredelig Tyrkia, ettersom det kurdiske spørsmålet er et av Tyrkias viktigste interne spørsmål, og med de pågående tyrkiske militære angrep i Syria og Irak, et viktig eksternt spørsmål også. Et EU-initiativ for en politisk dialogprosess mellom den tyrkiske regjeringen og kurdiske krefter bør iverksettes så snart som mulig.
  3. La Abdullah Öcalan delta i en politisk dialogprosess med den tyrkiske regjeringen.
  4. Opphevelse av alle restriksjoner på kurdiske partier og representanter, i lys av avgjørelsene til EU-domstolen og den belgiske appelldomstolen om at PKK ikke er en terrororganisasjon, er et viktig skritt som kan tas for å fremme en prosess rettet mot å oppnå fred.
  5. Oppfordre Tyrkia til å løslate alle politiske fanger inkludert folkevalgte og medlemmer av HDP, å respektere valgresultatene og gjeninnsette ordførerne som er blitt erstattet av regjeringsutnevnte forvaltere.

vennlig hilsen,

Prof. Kariane Westrheim

Leder for EU Turkey Civic Commission

Kariane Westrheim