Kampen mot «soveceller» til IS fortsetter ufortrødent.

  • 28 angrep utført av IS i Nord og Øst Syria
  • 30 ble drept av disse angrepene
  • 22 angrep har IS erklært å ha gjennomført
  • 16 tokt gjennomført av Syrias demokratiske styrker (SDF) som medførte 124 arrestasjoner
  • 19 Døde i Al Hol flyktningeleir, 9 på grunn av en brann.

Dette er statistikken fra Rojava Information Center bare for februar 2021.

To mistenkte under en tokt.

De aller fleste angrepene skjer i områdene med arabisk flertall. De arabiske stammene i Nord og Øst Syria er delte. Noen har samarbeidet med de kurdisk-dominerte organisasjonene siden 2015, som Shammar-stammens ledelse. Shammar stammen har en egen milits som heter Al-Sanadid. Andre stammer har ledere som er mer eller mindre lojale til Assad-regimet. Andre stammer igjen har ledere som har god kontakt med krefter i Saudi Arabia og Kuwait. Samtidig er det uenighet internt i de enkelte stammene.

IS har fått støtte fra Tyrkia, krefter i Saudi Arabia og andre salafist-muslimske krefter. I store deler av Nord og Øst Syria er det arabisk flertall. Det er en intens prosess fra de seirende styrkene i SDF og alle de ulike politiske og sosiale gruppene for å vinne hjerner og hjerter for den nye styreformen som er under stadig utvikling i området.