10 år siden oppstanden i Rojava

Den 19. juli for ti år siden begynte oppstanden i Kobane i nordre Syria som førte til dannelsen av det vi i dag kjenner som Nord og Øst Syria. Oppstanden begynte i de kurdisk-dominerte områdene og spredte seg etter hvert sørover. I Nord og Øst Syria utgjør kurdere et mindretall og målsettingen til Det syriske demokratiske rådet er å forene alle folkeslag og religioner under et demokratisk styre som etter hvert skal omfatte hele Syria.

Etter ti år har det politiske systemet utviklet seg og konsolidert sin stilling. Den største umiddelbare trusselen kommer fra Tyrkia som ønsker å okkupere enda større deler av Syria.

Les mer på engelsk her.

For en grundig gjennomgang om hva som er oppnådd og hva som gjenstår kan du lese Rojava Information Centre sin rapport.