Til minne om Jon-Arne Jørstad

Solidaritet med Kurdistan har med stor sorg mottatt melding om at mangeårig medlem, aktivist og landsstyremedlem Jon-Arne Jørstad har gått bort. Jon-Arne var en svært aktiv skikkelse i det politiske miljøet i Tromsø, som ved siden av sitt engasjement for kurderne var styremedlem i Romsa Sámeálbmot Bellodat/ Tromsø Samefolkets Parti, samt aktiv i fagbevegelsen, miljøsaker, partipolitikk og minoritetsrettigheter. Hans dedikasjon til en bedre verden var et eksempel til etterfølgelse og han vil bli dypt savnet.

Vi kondolerer særlig til Jon-Arnes familie, venner og samarbeidspartnere i Tromsø.

På vegne av landsstyret og arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan, Truls Strand Offerdal

.

Jon-Arne holder appell ved en demonstrasjon mot Tyrkias okkupasjon av Afrin.

Styremedlem I Solkurd Tromsø, Serias Nadimi, skriver:

Til en som var alltid god og snill 💐💐💐

Det er nok vanskelig å ordlegge seg når vi har mistet en god venn. Jon Arne Jørstad var svært opptatt av rettferdighet og ønsket seg en fredelig verden. Han hadde en tydelig stemme i samfunnet om kampen for velferd, klima, likestilling, solidaritet osv. I sin solidariske kamp glemte han aldri det kurdiske folket.

Jon Arne var virkelig en god venn til det kurdiske folket, og han har spilt en viktig rolle for å være en stemme om kurdernes rettigheter. Han var en sentral person under stiftelsen av solidaritet med Kurdistan organisasjonen i Tromsø (Solkurd-Tromsø) i 2018 og har vært med i styret for Solkurd-Tromsø siden dannelsen. Han satte spor etter seg i kampen for et fritt Kurdistan. Vi i Solkurd-Tromsø, vil aldri glemme ham og allerede merker vi at savnet er stort. Slik Sherko Bekas sier i diktet «Stormflo»

Tidevannet sa til fiskeren:

Det er mange grunner til at

bølgene mine koker av raseri.

Det viktigste er:

Jeg er for fiskens frihet

og mot garnet.

Jon Arne var her for alles frihet og mot imperialismens garn!

På vegne av meg selv og solidaritet med Kurdistan-Tromsø, sender jeg mine kondolanser og mine dypeste medfølelser i denne vanskelige perioden for Jon Arnes nærmeste. ❤️❤️❤️

Serias Nadimi Styremedlem i Solkurd-Tromsø