Tyrkia kaller in svensk diplomat for å protestere mot kurdisk demo i Sverige

I følge Reuters har Tyrkia kalt in den svenske Charge d’affairs i Tyrkia for å protestere mot at kurdere får lov til å demonstrere i Sverige. Som kjent må Tyrkia godkjenne den svenske søknaden om medlemskap i Nato for at Sverige skal bli medlem, da det kreves enstemmighet blant Natos medlemsland.

Se Reuters