Drakampen mellom KDP og PUK

Jan er medlem av landsstyret i Solkurd

De regjerende partiene i Sør-Kurdistan, KDP og PUK er begge styrt av mektige familier som kontrollerer  økonomien i hver sin del av Kurdistan. Ingen virksomhet er mulig uten at Barzanier og Talabanier får sin gode porsjon av inntektene.  De enorme oljeinntektene kommer ikke befolkningen til gode. Milliardene plasseres i utlandet, og investeres ikke i nødvendig infrastruktur. 
 
Det foregår drakamper om disse oljepengene både mellom de kurdiske partiene og mellom Kurdistan og Bagdad. PUK hevder at KDP tar for stor del av kaka, mens myndighetene i Bagdad hevder at oljeinntektene skal styres derfra. 
 
Forsøkene på å etablere demokratisk opposisjon i Sørkurdistan har ikke lyktes. Korrupsjonen er en så sentral faktor i samfunnet at opposisjonspartier som Gorran og Ny Generasjon raskt har latt seg integrere. Dette styrker de muslimske partiene som oppfattes som mindre korrupte.
 
Ungdommen ser ingen framtid, og drømmer om å skape seg et nytt liv i Europe eller Nordamerika. Ifølge meningsmålinger vil nå de fleste kurdere i Irak heller styres av araberne i Bagdad enn av de korrupte kurdiske dynastiene.
 
Og forholdet mellom disse dynastiene er i endring. KDP og PUK var lenge jevnstore, men PUK ble i 2007 splittet av utbryterpartiet Gorran.  Etter partihøvdingen Jalal Talabanis død i 2017 har hans familie kranglet om makta i PUK, som har betydelige økonomiske interesser, foruten en hær på 50 000 menn og kvinner.
 
Partikongressen i 2020 valgte to likestilte presidenter: Jalal Talabanis eldste sønn  Bafel Talabani og Jalals nevø Lahur Talabani. Sommeren 2022 beskyldte Bafel sin fetter for å ha forsøkt å forgifte ham, noe Lahur avviste. Bafel fikk likevel partiledelsen til å ekskludere Lahur og utvise ham fra landet. 
 
Men Lahur er en populær figur som mange peshmergas støtter. Han nektet å reise, og en stund var det fare for væpnet oppgjør mellom det to fløyene, men det ble avverget. Lahur har   fått en domstol i KDP-styrte Erbil til å slå fast at han fortsatt er president for PUK. Det er likevel ingen grunn til å tro at han kan utfordre sin fetter, som nå har befestet sin makt i partiet.
 
Denne striden har ytterligere styrket KDP. Barzaniene har lokket flere framtredende PUK-kadre over til seg og forsynt dem med våpen og utstyr til å danne egne militser. 
 
KDP arbeider for å redusere PUKs innflytelse og øyner nå endelig en mulighet for å gripe makta også i Suleimania og Halabja, der PUK hittil har dominert. 
 
Ved valgene som skal avholdes seinere i år er det ventet at KDP får flertall iden kurdiske regionen, mens Ny Generasjon blir største opposisjonsparti.