Komala parti av Iranske Kurdistan

Av Ibrahim Koneposhi, medlem av Komala parti av Iranske Kurdistan.

Det ble etablert i 1969.Har jobbet og var aktiv på hemmelig måte i 9 år. Har begynt åpenlyst sine aktiviteter 15. februar 1978. Komala parti er et venstreorientert parti med sosialistiske synspunkter.
Komala parti var det første kurdiske partiet som aksepterte likestilling mellom kvinner og menn, og organiserte kvinner i sine rekker og kjempet for likestilling mellom kvinner og menn. Grunnlaget for Komala partiets aktivitet er løsningen av det Kurdiske folkets nasjonale problem og sørge for sosiale rettferdigheter.
Komala parti vil ha et føderalt system for Iran. Demokrati, frihet, sekularisme, separasjon av religion fra staten, likhet, barns rettigheter, menneskerettigheter og sosiale rettferdigheter, miljøvern er blant hovedmålene til Komala parti.
Komala parti er mot dødsstraff og mot enhver form for undertrykkelse og diskriminering. Komala er observatørmedlem av Socialist International organisasjon.

I 1983 dannet Komala parti, Irans kommunistiske partiet med flere Iranske grupper. I år 2000 forlot Komala parti, Irans kommunistiske partiet og gjenopptok sin virksomhet og aktiviteter under navnet Komala. Det har avholdt 15 kongresser så langt.

Sekretæren ( lederen) og medlemmer av ledelsen i Komala velges hvert tredje år i kongressen.
Abdullah Mohtadi er den valgte Sekretæren for den siste kongressen i Komala parti.

Med vennlig hilsen
Komala parti av Iranske Kurdistan
Norges komité

komalainternational
komalainternational
www.komalainternational.org