Vellykket landsstyremøte i Solidaritet med Kurdistan

Søndag 6. Juni ble det holdt et vellykket landsstyremøte i Solidaritet med
Kurdistan. Landstyret i organisasjonen velges ved det årlige landsmøtet og
møtes hver 6. måned for å følge opp organisasjonens vedtatte arbeidsplan og
politikk.
Under selve landsstyremøtet ble det blant annet formelt vedtatt å godkjenne
vårt nye lokallag på nedre Romerike. Vi diskuterte også den politiske
utviklingen i alle deler av Kurdistan, og vårt videre arbeid som
solidaritetsorganisasjon og la planer for de neste 6 månedene.

Det ble også vedtatt politiske uttalelser for å fordømme angrepene på HDP,
og for å uttrykke vår solidaritet med befolkningen i Palestina. De politiske
uttalelsene kan du lese på våre hjemmesider.
Vi vil takke landsstyret for et godt og produktivt møte, og gleder oss til å
ta fatt på arbeidsoppgavene i halvåret som kommer.
På vegne av arbeidsutvalget i Solidaritet med Kurdistan, Truls Strand
Offerdal & Stina Bergsten, – medledere i Solidaritet med Kurdistan.

Hişyar Ȫzsoy – Erdogan vil ikke kunne klare å kneble det kurdiske folket.

På webinaret som SolKurd organiserte lørdag 5.juni, i forbindelse med sitt landstyremøte, var hovedbudskapet til HDPs internasjonale medleder Hişyar Ȫzsoy at den tyrkiske regjeringens aggressive kampanje mot HDP ikke ville klare å kneble det kurdiske folket og deres kamp for demokrati, fred og likeverdige rettigheter også for kurdere.

-HDP er mere enn bygningene og en formell politisk størrelse. De har stengt 6 tidligere partier siden 1993, men vi representerer en politisk historie og en kraftfull sosiologisk og mangefasettert bevegelse for krav om anerkjennelse og rettferdighet. Den kan ikke stanses med rettslige forbud, selv om regjeringen nå skulle få gjennom et forbud av partiet vårt, var hans budskap. Han pekte på at om de fengslet hundretusener, i tillegg til de 4-5000 som nå satt bak lås og slå, så ville de bli erstattet av nye som ville føre kampen for en genuin demokratisk transformasjon av samfunnet videre.

Ȫzsoy understreket at den forsterka kampanjen mot HDP som nå kom, måtte sees med bakgrunn i de voksende problemene som Erdogans regjering nå stred med. Ikke minst med press mot økonomien, forsterket av pandemien og alle ekspansjonskrigene Tyrkia var involvert i. Og at de politiske alliansene han hadde bygd opp for å sikre grunnlovsendringene som gjorde at han kunne samle all makt i presidentembetet i 2017, nå begynte å sprekke. Tapene i lokalvalgene i 2019 var skremmeskudd mot hans enevelde. Å angripe HDP ble nå også drevet fram for å holde på restene av sin  allianse.

Ȫzsoy oppfordret derfor det internasjonale demokratiske samfunnet til å forsterke sin årvåkenhet og internasjonale solidaritet, til å være med å stå i mot de angrepene som fortsatt ville komme.

Hişyar Ȫzsoy

Denne utfordringen ble understreket bare 2 dager etter at dette webinaret ble holdt, ved at forbudssaken mot HDP og domsavsigelser mot politisk virksomhet for rundt 500 av deres tillitsvalgte på nytt ble fremmet for den tyrkiske Konstitusjonsdomstolen.

Se lenken her:

https://anfenglish.com/news/new-indictment-to-ban-the-hdp-submitted-to-constitutional-court-52613

Nytt forsøk på å forby Folkenes demokratiske parti (HDP)

Statsadvokaten ved appelldomstolen harr levert inn en ny tiltale til for et forbud mot HDP til forfatningsdomstolen i Ankara. Tiltalen likestiller HDP med Kurdistans arbeiderparti (PKK) og anklager HDP for å undergrave den «udelelige integriteten til den tyrkiske staten», i følge nyhetsbyrået ANF.

Statsadvokaten krever at i underkant av 500 medlemmer av HDP skal forbys fra å delta i politisk aktivitet. I tillegg skal alle partiets kontoer fryses. Det forventes at forfatningsdomstolen i løpet av de neste to ukene vil avgjøre om det skal iverksettes forbud mot HDP eller ei.